Diverse bouwmachines
voor elk karwei

Rechtstreeks huren
afhalen en bezorgen

Verhuur met
Scherpe tarieven

Hulp nodig?
06 – 20 41 20 81

Privacy Statement

Dit zijn de privacy voorwaarden van Harry Bouwer Machineverhuur, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05064846. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Harry Bouwer Machineverhuur door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website ‘machineverhuursteenwijk.nl’. Harry Bouwer Machineverhuur respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Harry Bouwer Machineverhuur het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Harry Bouwer Machineverhuur zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming

Welke gegevens verzamelt Harry Bouwer Machineverhuur en hoe worden deze gebruikt?
Reserveringsinformatie
Bij het reserveren van materieelverhuurdiensten vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Dit helpt ons om uw reservering te verwerken, contact met u op te nemen wanneer er problemen zijn met uw verzoek en om bevestigingen en facturen te sturen van alle ontvangen verzoeken of gemaakte reserveringen.

Neem contact met ons op
U kunt een aanvraag indienen bij via het contactformulier op de website en via de mail. 

Om uw verzoek te kunnen verwerken, vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
Harry Bouwer Machineverhuur zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het verwerken van bestellingen en retouren
 • het opnemen van contact in geval van problemen of vragen rondom een bestelling
 • facturering en bewaking van betalingstermijnen
 • het maken van analyses ter verbetering van onze dienstverlening
 • het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten
 • de naleving van geldende regelgeving

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.*

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
Harry Bouwer Machineverhuur verwerkt de gegevens, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.  

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • KvK nummer
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Website
 

Verzameling van persoonsgegevens
Harry Bouwer Machineverhuur biedt de mogelijkheid tot het huren van materieel. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een aanvraag bij ons doet of een overeenkomst met Harry Bouwer Machineverhuur. afsluit. Incidenteel kan Harry Bouwer Machineverhuur ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen.Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Harry Bouwer Machineverhuur zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Harry Bouwer Machineverhuur niet verantwoordelijk is voor de privacyvoorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Harry Bouwer Machineverhuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is. 

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Harry Bouwer Machineverhuur te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Harry Bouwer Machineverhuur via info@machineverhuursteenwijk.nl of per brief naar Harry Bouwer Machineverhuur, Koematen 1, 8331 TK, Steenwijk.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan info@machineverhuursteenwijk.nl of gebruik maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

IP-adres
Wij gebruiken gegevens over hoe onze website wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van gebruikers om daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens (o.a. IP-adressen) zo veel mogelijk. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wijziging van de Privacy voorwaarden
Harry Bouwer Machineverhuur kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Harry Bouwer Machineverhuur.
Koematen 1
8331 TK Steenwijk
Email: info@machineverhuursteenwijk.nl
Telefoon: 06 – 20 41 20 81
www.machineverhuursteenwijk.nl